ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างตรวจเช็คสภาพรถพร้อมซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๕๖ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านมหาวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมารถเทรนเลอร์เพื่อขนย้ายรถขุดตีนตะขาย ตามโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านมหาวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านมหาวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านมหาวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยม่อนร่วมใจ ๓ ถึง บ้านห้วยหมี หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยลุงนึกถึงป่ากล้วย หมู่ที่ ๖ บ้านเจดีย์โคะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเจดีย์โคะใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player