ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  
 

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 11.31 น. โดย คุณ บุญฑริก ปูไฝ

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557