ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562  
 

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ พร้อมข่าวรางวัลดีๆ สำหรับผู้ที่ชำระภาษีตรงตามวัน เวลาที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 10.35 น. โดย คุณ บุญฑริก ปูไฝ

ผู้เข้าชม 31 ท่าน