หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ ๖ - บ้านปางวัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ก.พ. 2562 10
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (งานก่อสร้าง)   15 ก.พ. 2562 8
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562   15 ก.พ. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   13 ก.พ. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   11 ก.พ. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (งานก่อสร้าง)   25 ม.ค. 2562 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561   25 ม.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562    21 ธ.ค. 2561 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561   13 ธ.ค. 2561 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)   13 ธ.ค. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   28 พ.ย. 2561 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562   28 พ.ย. 2561 31
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player